Sówki

Do grupy Sówek uczęszczają dzieci około czwartego roku życia. To etap, w którym przedszkolaki już samodzielnie eksplorują świat i rozwijają umiejętności społeczne i emocjonalne. Nauczyciele projektują aktywności Smyków rozwijające ich kompetencje osobiste, społeczne, cyfrowe, w zakresie uczenia się i porozumiewania się w języku obcym. Nauka przez zabawę jest podstawą twórczej i kreatywnej pracy Sówek, do której wykorzystywane są urządzenia multimedialne, plansze edukacyjne czy zabawki interaktywne.

Nauczycielem grupy jest Pani Karolina, która z wielką troską i czułością dba o rozwój swoich podopiecznych. Oprócz wychowawstwa prowadzi zajęcia z kodowania, które to rozwijają logiczne myślenie oraz zadaniowe podejście do stawianych problemów. Wsparciem dla dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi jest Pani Ania, która w myśl edukacji włączającej sprawia, że wszelkie różnice w funkcjonowaniu przedszkolaków znikają. Dodatkowo prowadzi ona zajęcia z terapii ręki.