Wróbelki

Do Wróbelków uczęszczają najmłodsze Smyki. Praca z maluszkami to przede wszystkim nauka przedszkolnej rutyny, samodzielności, przestrzegania zasad panujących w grupie oraz radzenia sobie z emocjami. Dzieci w fazie intensywnego rozwoju i odkrywania świata wszystkimi zmysłami wymagają najwięcej uwagi i wsparcia ze strony nauczycieli, dlatego też opiekunowie skupiają się na ich społecznym i emocjonalnym rozwoju. Wróbelki mają też bardzo dużo okazji do zabawy swobodnej, tańców, śpiewów i kreatywnej ekspresji.

Wychowawcą grupy jest Pani Iza, która z wielkim sercem, zaangażowaniem i rozbrajającym poczuciem humoru, radzi sobie ze wszystkimi kłopotami oraz dba, aby nasze maluszki uczyły się w pogodnej i sprzyjającej rozwojowi atmosferze. W sprawnym funkcjonowaniu dzieci zdrowych oraz najmłodszych z orzeczeniami pomaga Pani Karolina, dzięki której wszelkie różnice pomiędzy Smykami zostają zatarte. Ponadto prowadzi ona zajęcia z jogi i mindfulness dbając o harmonijny rozwój psychofizyczny naszych podopiecznych.