Przedszkole I – Leszczynki

Dlaczego Zdrowy Smyk? 

Przyjazne Przedszkole Integracyjne z Nowoczesnymi metodami nauczania

Działamy zgodnie z założeniami nowoczesnej integracji włączającej. Starannie dobieramy multimedialne i interaktywne pomoce dydaktyczne, w które wyposażone są wszystkie sale. Dzięki nim nasze przedszkolaki zdobywają umiejętności korzystania z treści cyfrowych, a także nabywają kompetencje refleksyjnego i krytycznego nastawienia do nowoczesnych technologii. Integracja przyszłości zapewnia doskonałe warunki rozwoju dzieciom zdrowym jak i najmłodszym z rozmaitymi trudnościami. Nie zapominamy oczywiście o maluchach uzdolnionych. Dla nich przygotowałyśmy liczne, fakultatywne projekty wspierające między innymi umiejętności artystyczne i sportowe. W pracy edukacyjnej bazujemy na najnowszych trendach tj. myślenie krytyczne (TOC), program „Klucz do uczenia się” (Key to learning), metoda komunikacji Porozumienia Bez Przemocy, terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) opierająca się na zasadzie 15 kroków „Dam radę”.

Przedszkole Terapeutyczne - kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju

Oprócz dzieci zdrowych, Nasze Przedszkole jest przyjazne dla dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną czy afazją. W ramach opieki przedszkolnej Smyki ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi objęte zostaną indywidualnymi terapiami dostosowanymi do ich potrzeb i możliwości oraz opieką nauczyciela wspomagającego. Dla każdego z nich rozpisany zostanie indywidualny plan edukacyjno-terapeutyczny (IPET), ewaluowany wielokrotnie w trakcie roku w miarę osiąganych sukcesów. Cały proces terapeutyczny jest na bieżąco omawiany i konsultowany z Rodzicami, którzy także mogą liczyć na profesjonalną pomoc, konsultacje czy warsztaty. W Zdrowym Smyku realizujemy wczesne wspomaganie rozwoju (WWRD) również dla dzieci spoza naszego przedszkola, w ramach którego oferujemy cały wachlarz terapii.

Zerówka w Zdrowym Smyku

Dzieci 6-letnie mogą realizować w naszym przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne. Pracujemy metodą projektów, która sprzyja rozwojowi umiejętności szkolnych. Bazuje na mocnych stronach dziecka i jego uzdolnieniach. Dzięki badaniom przesiewowym jesteśmy w stanie rozpoznać ryzyko niepowodzeń szkolnych i wdrożyć odpowiedni plan terapeutyczny. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój społeczny i emocjonalny przyszłych uczniów. Ćwiczymy koordynację ręka-oko, udoskonalamy zdolności grafomotoryczne dzieci, działamy wielozmysłowo włączając do nauki elementy mindfullness, jogi czy bajkoterapii. Rozbudzamy kompetencje niezbędne do rozpoczęcia nauki czytania i pisania dzięki metodzie czytania globalnego Domana. Absolwent Zdrowego Smyka wie, że świat potrafi zachwycać nie tylko swoim pięknem, bogactwem, ale także różnorodnością. Wierzymy, że nasi podopieczni wyrosną na ludzi inteligentnych, odważnych i tolerancyjnych oraz że będą w pełni gotowi do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji jakim jest szkoła.

Wysokospecjalistyczna kadra

Pracownikami Zdrowego Smyka oprócz nauczycieli są również terapeuci: psycholog, logopeda, pedagog specjalny, specjalista edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem, dietetyk, trener integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, tyflopedagog, terapeuta słuchu, terapeuta ręki, trener TUS, terapeuta ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne, arteterapeuta, terapeuta Stosowanej Analizy Zachowań, trener jogi i mindfulness dla dzieci, diagnosta ADOS-2, PEPR-3 czy VB-MAPP. Dzięki nim jesteśmy pewni, że przedszkolaki otoczone są opieką najlepszą z możliwych. Nasza kadra nieustannie się dokształca i poszerza swoje kompetencje tak, by oferować Państwu usługi na najwyższym poziomie. Opiekunowie są przeszkoleni do pracy z dziećmi cukrzycowymi, najmłodszymi z zaburzeniami typu ADHD, posiadającymi opinie czy orzeczenia oraz Smykami zdrowymi i szczególnie uzdolnionymi.

Kameralne, integracyjne przedszkole

Naszą placówkę tworzy kameralna przestrzeń oraz rodzinna, domowa atmosfera sprzyjająca integracji i harmonijnemu rozwojowi najmłodszych. Każdy przedszkolak otoczony jest indywidulanym wsparciem, dostosowanym do jego potrzeb i możliwości rozwojowych. Oddając pociechę pod nasze skrzydła Rodzice mogą być pewni, że ich dziecko znalazło się w najlepszym z możliwych miejsc, gdzie obok nauki, wychowania i opieki prowadzone są intensywne, profesjonalne działania terapeutyczne.

Ruch i zabawy na świeżym powietrzu

Stawiamy na aktywność fizyczną i zdrowy styl życia podopiecznych, który zbawiennie wpływa na kondycję intelektualną i fizyczną. Każdego dnia nasze Smyki spędzają czas na świeżym powietrzu, spacerując po pobliskich lasach czy bawiąc się na placu zabaw, który powstał wskutek złożonego przez nas projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego, dostosowanym również do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Przedszkole dla Cukrzyka

Personel przedszkolny jest przeszkolony w zakresie opieki nad małym cukrzykiem, dzięki temu Smyki o specjalnych potrzebach zdrowotnych mogą rozwijać się w środowisku rówieśniczym, bez poczucia wykluczenia czy swojej odmienności.

Zdrowa, zbilansowana dieta

Ważne jest dla nas, aby oferowane posiłki były zbilansowane, z minimalną ilością cukrów, bogate w warzywa oraz dopasowane do indywidualnych potrzeb dzieci z alergiami, wybiórczością pokarmowa czy cukrzycą. Staramy się, aby były spożywane w miłej i przyjaznej atmosferze, co sprzyja otwartości na nowe smaki.