Przedszkole II – Chwarzno-Wiczlino

Dlaczego Zdrowy Smyk? 

Przyjazne Przedszkole Integracyjne z Nowoczesnymi metodami nauczania

Działamy zgodnie z założeniami nowoczesnej integracji włączającej. Starannie dobieramy multimedialne i interaktywne pomoce dydaktyczne, w które wyposażone są wszystkie sale. Dzięki nim nasze przedszkolaki zdobywają umiejętności korzystania z treści cyfrowych, a także nabywają kompetencje refleksyjnego i krytycznego nastawienia do nowoczesnych technologii. Dzięki integracji przyszłości zapewniamy doskonałe warunki rozwoju dzieciom zdrowym jak i najmłodszym z rozmaitymi trudnościami. Nie zapominamy oczywiście o maluchach uzdolnionych. Dla nich przygotowałyśmy liczne, fakultatywne projekty wspierające między innymi umiejętności artystyczne i sportowe. W pracy edukacyjnej bazujemy na najnowszych trendach tj.: myślenie krytyczne (TOC), program "Klucz do uczenia się" (Key to learning), metoda komunikacji Porozumienia bez Przemocy czy terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR), opierająca się między innymi na metodzie 15 kroków „dam radę”.

Przedszkole Terapeutyczne - kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju

Oprócz dzieci zdrowych, Nasze Przedszkole jest przyjazne dla dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną czy afazją. W ramach opieki przedszkolnej Smyki ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi objęte zostaną indywidualnymi terapiami dostosowanymi do ich potrzeb i możliwości oraz opieką nauczyciela wspomagającego. Dla każdego z nich rozpisany zostanie indywidualny plan edukacyjno-terapeutyczny (IPET), ewaluowany wielokrotnie w trakcie roku w miarę osiąganych sukcesów. Cały proces terapeutyczny jest na bieżąco omawiany z Rodzicami, którzy także mogą liczyć na profesjonalną pomoc, konsultacje czy warsztaty. W Zdrowym Smyku realizujemy wczesne wspomaganie rozwoju (WWRD) również dla dzieci spoza naszego przedszkola, w ramach którego oferujemy cały wachlarz terapii.

Własny ogród i plac zabaw

Stawiamy na aktywność fizyczną i zdrowy styl życia podopiecznych, który zbawiennie wpływa na kondycję intelektualną i fizyczną. Każdego dnia nasze Smyki spędzają czas na świeżym powietrzu, bawiąc się na przedszkolnym placu zabaw, pielęgnując ogródek czy spacerując po pobliskich lasach.

Kameralne, integracyjne grupy

Oddając pociechę pod nasze skrzydła Rodzice mogą być pewni, że ich dziecko znalazło się w najlepszym z możliwych miejsc, gdzie obok nauki, wychowania i opieki prowadzone są intensywne, profesjonalne oddziałania terapeutyczne. A wszystko to w małolicznych, integracyjnych grupach rówieśniczych.

Przedszkole dla Cukrzyka

Personel przedszkolny jest przeszkolony w zakresie opieki nad małym cukrzykiem, dzięki temu Smyki o specjalnych potrzebach zdrowotnych mogą rozwijać się w środowisku rówieśniczym, bez poczucia wykluczenia czy swojej odmienności.

Zdrowa, zbilansowana dieta

Ważne jest dla nas, aby oferowane posiłki były zbilansowane, z minimalną ilością cukrów, bogate w warzywa oraz dopasowane do indywidualnych potrzeb dzieci z alergiami, wybiórczością pokarmowa czy cukrzycą. Staramy się, aby były spożywane w miłej i przyjaznej atmosferze, co sprzyja otwartości na nowe smaki.