Nasza kadra

Kasia- współzałożycielka Zdrowego Smyka, mediator w trakcie certyfikacji, terapeuta behawioralny, komunikacji alternatywnej PECS, trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera, Ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne, certyfikowany Apple Teacher, dietetyk specjalizujący się w wybiórczości pokarmowej u dzieci ze spectrum i jej ujęciu sensoryczno-motorycznym. Za cel główny pracy uważa potrzebę regularnego wzmacniania poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa dzieci oraz ich stałe motywowanie do podejmowania działań na różnych poziomach funkcjonowania.

Magda- współzałożycielka Zdrowego Smyka, pedagog przedszkolny, wczesnoszkolny i specjalny posiadający szczególne uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą autystyczną, terapeuta ręki oraz integracji sensorycznej, komunikacji alternatywnej PECS, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej, psychoedukacji, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, behawiorysta pracujący w nurcie SAZ. Jest specjalistą diagnozy psychologicznej oraz terapii nieprawidłowości rozwojowych, diagnostą przeprowadzającym badania z użyciem narzędzi diagnostycznych PEPR-3, VB-Mapp, ADOS-2, Conners-3, baterii diagnoz przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz wielu innych. W pracy przywiązuje dużą wagę do ścisłej współpracy z rodzicami oraz holistycznego podejścia do najmłodszych.

Malwina- logopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, trener TUS, instruktor gimnastyki korekcyjnej. Ukończyła wiele kursów i szkoleń poszerzających wiedzę i umiejętności z zakresu wpierania dzieci w osiąganiu sukcesów rozwojowych.

Justyna- absolwentka kierunku pedagogiki. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz oligofrenopedagogiki. Trener Umiejętności Społecznych osób z autyzmem i zespołem Aspergera, terapeuta słuchu metodą Warnkego oraz Terapeuta Ręki. Swoją wiedzę i umiejętności pogłębia systematycznie na szkoleniach tj. np. Trening Kontrolowania Złości, Agresji i Emocji Trudnych. Wspiera dzieci z zaburzeniami i trudnościami rozwojowymi, uczy zarządzania i kontrolowania trudnych emocji, pełni funkcję nauczyciela wspomagającego w grupie Orzełków.

Izabela- nauczyciel wczesnoszkolny, wychowawca grupy Wróbelków, certyfikowany instruktor gimnastyki korekcyjnej, dbający o świadomość ruchu, prawidłowe podstawy dzieci oraz ich sprawność fizyczną. Podczas zajęć stymuluje pracę i wszechstronny rozwój najmłodszych. Pomaga Smykom wydobyć z nich dziecięce supermoce, zgodnie z założeniami programu Kids Effect!- 15 kroków – „dam radę!”. Przeformułowuje problemy Wróbelków w ich nowe umiejętności. Uczy jaki przezwyciężać trudności z niepożądanymi emocjami i zachowaniem.

Karolina- studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ponadto terapeutka ręki, trenerka jogi z wykorzystaniem praktyki uważności mindfulness, certyfikowany trener Ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne.  Swoją wiedzę i kwalifikacje ciągle poszerza biorąc udział w wielu kursach i specjalistycznych szkoleniach tj.: joga integralna jako wielowymiarowe narzędzie w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, emocjonalnymi i społecznymi; bajkoterapia jako holistyczna metoda pracy z dziećmi z zaburzeniami zdrowia psychicznego i zaburzeniami neurorozwojowymi czy praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD). Podczas prowadzonych zajęć ruchowych wspomaga wszechstronny rozwój dzieci. Swoimi działaniami chce zwiększać u nich poczucie własnej wartości. Codzienna praca z dziećmi sprawia jej wiele radości, ale jak podkreśla, przede wszystkim uczy pokory.  

Iwona- pedagog wczesnej edukacji, logopeda z wieloletnim doświadczeniem w terapii dzieci o szczególnych potrzebach. Cierpliwość to jej drugie imię, a zajęcia z nią rozwijają nie tylko mowę, ale także chęć do poznawania własnych możliwości i osiągania celu z uśmiechem na ustach. Cały czas doskonali warsztat biorąc udział w szkoleniach i kursach specjalistycznych, aby pomagać skutecznie i wielozadaniowo.

Karolina- absolwentka studiów z wczesnej edukacji z językiem angielskim oraz kierunku “Bilingual Education”. Lektor, certyfikowany nauczyciel języka angielskiego na najwyższym poziomie- Certificate of Proficiency in English. Animator zabaw dla dzieci oraz przestrzeni miejskich. Pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Twórca autorskiego programu językowego „Dwujęzyczne Smyki” realizowanego w grupie Orzełków.

Karolina– absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowawca grupy Sówek, certyfikowany trener kształtowania kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Ciągle poszerza swoje kwalifikacje. Podczas zajęć skupia się na rozwoju logicznego myślenia, rozumowania, wnioskowania oraz matematycznych i społecznych kompetencji. Pomaga najmłodszym radzić sobie z niepożądanymi zachowaniami, wspiera ich, aby mogli zdobywać kompetencje, by przezwyciężać swoje ograniczenia.

Anna- kwalifikowany terapeuta ręki z certyfikatem z plastyki sensorycznej, wkrótce magister pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z socjoterapią, absolwentka lingwistyki praktycznej i copywritingu. Podczas terapii skupia się przede wszystkim, na zwiększeniu zdolności manipulacyjnych dłoni oraz na poprawie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zajęcia odbywają się w atmosferze zaufania, a zabawowy charakter terapii pozwala dzieciom na rozwijanie zdolności kreatywnych.

Karolina- psycholog specjalizujący się w edukacji i komunikacji bez barier i przemocy, terapeuta integracji sensorycznej, trener TUS oraz Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Swoją pracę wykonuje z zaangażowaniem, dokłada wszelkich starań, aby prowadzone przez nią terapie odbywały się w atmosferze zaufania i szacunku, z zachowaniem pełnego profesjonalizmu i elastyczności. Wspiera nie tylko najmłodszych, ale także ich rodziców prowadząc warsztaty poradnictwa psychologicznego podnoszące ich kompetencje wychowawcze, poprzez wspólne poszukiwanie odpowiedzi na trudne lub nurtujące ich pytania.

Kamila– absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu muzyki w edukacji wczesnej z elementami muzykoterapii, jest również certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej. Pracuje z dziećmi zdrowymi oraz posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Podczas zajęć integracji sensorycznej stymuluje układ nerwowy oraz narządy zmysłów tak, aby zapewnić Smykom odpowiednią sprawność zarówno w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, jak również w zakresie motoryki małej i dużej.

Małgorzata- doświadczony wieloletni nauczyciel szkolny i wczesnoszkolny, magister pedagogiki specjalnej, surdotyflopedagog, absolwent studiów podyplomowych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu. Ceniony pedagog pracujący w szkole specjalnej, wspierający naszą placówkę swoją wiedzą i umiejętnościami. W Zdrowym Smyku Pani Gosia prowadzi terapie indywidualne w ujęciu holistycznym, dzięki czemu przedszkolaki zyskują wsparcie wielopoziomowe i dostosowane w sposób perfekcyjny do ich potrzeb i możliwości rozwojowych. Służy także pomocą rodzicom, którzy chętnie korzystają z jej rad i sugestii. Swoim optymizmem i radością zaraża zarówno podopiecznych jak i współpracowników.