Maluszki

Do Maluszków uczęszczają dzieci trzy-czteroletnie. Praca z nimi, to nie tylko nauka przedszkolnej rutyny, przestrzegania zasad panujących w grupie oraz radzenia sobie z emocjami, to także czas samodzielnej eksploracji świata, swobodnej zabawy, tańców, śpiewów i kreatywnej ekspresji. Nauczyciele projektują aktywności Smyków w taki sposób, aby rozwijać ich kompetencje osobiste, społeczne, cyfrowe, w zakresie uczenia się i porozumiewania w języku obcym. Nauka przez zabawę jest podstawą twórczej pracy Maluszków, do której wykorzystywane są urządzenia multimedialne, plansze edukacyjne czy zabawki interaktywne.

Wychowawcą grupy jest Pani Ada, która z pasją, zaangażowaniem i humorem, radzi sobie ze wszystkimi wyzwaniami dnia codziennego oraz dba, aby dzieci uczyły się w pogodnej i sprzyjającej atmosferze. Dodatkowo prowadzi ona zajęcia z treningu umiejętności społecznych. W opiece nad dziećmi zdrowymi i tymi z orzeczeniami, wspiera ją Pani Agnieszka-pedagog specjalny oraz nauczycielka wspomagająca, która sprawia, że wszelkie różnice w funkcjonowaniu Smyków się zacierają.