Starszaki

Grupa Starszaków to dzieci pięcio i sześcioletnie, w tym realizujące roczne przygotowanie przedszkolne. Na tym etapie Smyki doskonalą kompetencje poznawcze, motoryczne i językowe. Rozwijają umiejętności czytania, pisania, oraz liczenia. Wzmacniają samodzielność i pewność siebie, a także przygotowują się do rozpoczęcia szkolnej przygody. Nauczyciele bazują na mocnych stronach dzieci, ich uzdolnieniach i zainteresowaniach.  Są blisko, by pomóc. Towarzyszą dziecku, nie wyręczając go. 

Wychowawcą grupy jest Pani Aleksandra, która z ogromną empatią i spokojem tłumaczy, wspiera, a gdy trzeba przytuli i otoczy wsparciem. Oprócz wychowawstwa prowadzi zajęcia z kodowania, które stymulują logiczne myślenie oraz zadaniowe podejście do stawianych problemów. W codziennych obowiązkach towarzyszy jej Pani Sylwia dbająca o wesołą atmosferę. Dzięki niej każdy starszak czuje się mądry, doceniony i wyjątkowy. Ponadto Pani Sylwia urozmaica naukę Smyków wplatając w nią elementy jogi, mindfulness oraz bajkoterapii. W ten sposób przygotowuje przyszłych uczniów do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacji jakim jest szkoła.